Wilman historia


Pienryhmäkoti Wilma Oy perustettiin Orimattilan Pakaalle kesällä 2001.

Wilman kasvatuksellisena ideologiana on ollut alusta asti lasta kunnioittava ja yksilöllisesti huomioiva kasvatusote. Koemme, että aikuisen tehtävänä on olla rinnalla kulkijana, jolloin nuori voi turvallisesti eheytyä ja kasvaa yhteiskunnassa pärjääväksi jäseneksi.

Työntekijöiden koulutus ja ammattitaito on edellytys onnistumiselle. Jokaisella työntekijällä on omat vastuualueensa ja erittäin tärkeä rooli omaohjattavien lasten asioiden hoitajana sekä yhteistyötahojen kanssa tehtävässä aktiivisessa yhteistyössä.

Kesällä 2016 Wilma täytti 15 vuotta. Vuosiin on mahtunut monta tarinaa ja monet lapset ovat jo maailmalle lähteneet. Useat pitävät meihin edelleen yhteyttä ja apua annamme vaikka jälkihuoltovuosistakin on jo aikaa.
Olemme onnistuneet kasvatustyössä ja olemme hioutuneet hyväksi, toimivaksi tiimiksi, jonka arvomaailma ja tapa nähdä maailmaa on hyvin saman suuntainen.

Wilmassa lapsi saa kokea olevansa tärkeä, hänestä huolehditaan ja välitetään. Ja se näytetään!