Wilman henkilökunta muodostuu moniammatillisesta työryhmästä, johon kuuluu sosionomeja (amk), lähihoitajia, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia sekä sairaanhoitajia.

Johtajana toimii Marita Jerkku (sosionomi YAMK).